Liên hệ với Hyundai hải Dương
: 0985877966
: 245 A, Nguyễn Lương Bằng, P.Thanh Bình, Tp.Hải Dương